4. ročník Kľačianskej Podkovy 2008

Najstarší súťažiaci furman: p. Hanuš

Najtátoš chotára 2008: p. Milan Hoľa - kôň Simon

Furman roka 2008: p. Raškevič - Majster Slovenska 2007

Furmanka roka 2008: slečna Lenka Mahutová

 

Celkový výsledok Kľačianskej Podkovy 2008
1 miesto: Pavol Chobor - kôň Fukxo (Pavlovce)
2 miesto: Michal Raškevič - kôň Mišo (Kamienka)
3 miesto: Jozef Burik - kôň Dolar (Snina)
Výsledok 1 kola: Veľká cena BOHATIER vo furmanskom slalome
1 miesto: Jozef Burik - kôň Dolar
2 miesto: Ján Suško - kôň Baška
3 miesto: Štefan Nagy - kôň Bubo
Výsledok 2 kola: Kľačianska Pardubická 2008 o cenu ZETOR
1 miesto: Pavol Chobor - kôň Fukxo
2 miesto: Michal Raškevič - kôň Mišo
3 miesto: Ľubomír Chromec - kôň Maťo
Výsledok 3 kola: Magurské Klady 2008 o cenu DOLMAR
1 miesto: Štefan Nagy - kôň Bubo
2 miesto: Jozef Burik - kôň Dolar
3 miesto: Michal Raškevič - kôň Mišo
Výsledok 4 kola: Valibuk, Grand Prix NISSAN
1 miesto: Jozef Burik - kôň Dolar
2 miesto: Pavol Chobor - kôň Fukxo
3 miesto: Peter Chobor - kôň Gaštan