3. ročník Kľačianskej Podkovy 2007

Najmladší súťažiaci furman: Marek Kitaš

Najstarší súťažiaci furman: Branislav Hoľa

Najtátoš chotára 2007: Júlia od Ľuba Chromca

Furman roka 2006: Jozef Provazník

Furmanka roka 2006: Lenka Mahutová

Nový rekord v Nissan Grand Prix: 40 m

 

Celkový výsledok Kľačianskej Podkovy 2007
1 miesto: 54 Naggy Štefan kôň Bubo
2 miesto: 59 Pardus Peter kôň Kubo
3 miesto: 51 Suško Ján kôň Kuba
Výsledok 1 kola: Furmanský slalom
1 miesto: 47 Pavol Kitáš s Gaštanom
2 miesto: 30 Ľubomír Chromec s Juľov
3 miesto: 54 Štefa Naggy s Bubom
Výsledok 2 kola: Kľačianska pardubická
1 miesto: 57 Prováznik Josef s Erikom
2 miesto: 59 Pardus Peter s Kubom
3 miesto: 51 Suško Ján s Kuba
Výsledok 3 kola: Turčiansky ringišpíl
1 miesto: 54 Naggy Štefan s Bubom
2 miesto: 33 Žoviák Ľuboslav s Gaštanom
3 miesto: 51 Suško Ján s Kuba
Výsledok 4 kola: Valibuk Grand Prix NISSAN
1 miesto: 50 Dobrotka Ľuboš s Rigom
2 miesto: 38 Baloga Stanislav s Erosem
3 miesto: 36 Hanuš s Čendov